Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

5 claus de la gestió de la innovació

16 de setembre de 2021Universitat CarlemanyODS
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • 5 claus de la gestió de la innovació
És important que les empreses es mantinguin sempre innovadores i estiguin per sobre de la competència.

És important que les empreses es mantinguin sempre innovadores i estiguin per sobre de la competència. La gestió de la innovació ha estat un dels aspectes més rellevants del món empresarial i ha d'estar dins de qualsevol pla d'acció ODS. Una de les maneres de fer-ho és proposant noves idees i donant-los vida, però també existeixen altres conceptes innovadors com implementar noves tècniques i mètodes, desenvolupar nous productes i serveis i augmentar la satisfacció del client.

La innovació és un procés. És un cicle continu i continu de creativitat i coneixement que potencialment pot donar vida a noves idees. La gestió de la innovació és el procés de generar, desenvolupar i aplicar noves idees a un entorn amb la finalitat de crear valor per a la societat, els clients i/o l'empresa.

Comença amb la necessitat d'un canvi en lloc d'esperar-lo. Significa orientar a una organització o empresa a través d'una sèrie de passos perquè pugui desenvolupar noves maneres de pensar i treballar.

La importància de la gestió de la innovació

La gestió de la innovació consisteix a generar un gran impacte mitjançant la creació d'un canvi. Es pot implementar de diverses formes, per exemple, mitjançant el desenvolupament de nous productes, mètodes de producció millorats o tecnologies disruptives.

La gestió de la innovació és important perquè pot crear un gran impacte en una organització. Podria conduir a una major productivitat i rendibilitat, la qual cosa finalment ajudarà l'organització a mantenir el seu avantatge competitiu. Dos factors clau que s'han de considerar en implementar la gestió de la innovació: són la cultura organitzacional i el lideratge.

Si la cultura d'una organització s'ha orientat cap a la innovació durant anys i el CEO adopta la gestió de la innovació, llavors existeix una major probabilitat que la implementació sigui favorable que si un o tots dos factors no estiguessin en el seu lloc.

Elements clau d'una estratègia de gestió de la innovació eficaç

Una estratègia de gestió de la innovació ben dissenyada pot ajudar una organització a identificar, prioritzar i navegar les diverses oportunitats d'innovació que sorgeixen.

En qualsevol estratègia d'aquest tipus, és necessari considerar i tenir molt en compte alguns elements clau per a implementar-la de manera efectiva.

Identificar les oportunitats

La innovació pot ser un concepte difícil de gestionar, però identificar oportunitats i explorar-les és un pas important. Un dels errors més comuns que cometen les empreses és intentar planificar l'espai en el volen innovar en lloc d'avaluar quines són les millors oportunitats actuals.

Tractar de planificar la innovació no funciona perquè és difícil per a les persones o empreses que no són creatives o innovadores en si mateixes. En canvi, la innovació ha d'explorar-se a través de grups focals i entrevistes amb usuaris perquè les empreses obtinguin idees del que volen els seus clients.

Prioritzar aquestes oportunitats com a forma de gestió de la innovació

La gestió de la innovació és ara un component vital del teixit empresarial. En l'actual entorn accelerat i impulsat per la informació, les organitzacions han de poder aprofitar les noves tendències a mesura que sorgeixen.

A mesura que el món es torna més interconnectat, estan sorgint noves economies amb una major competència. El major rendiment de la innovació impulsada per la tecnologia presenta una oportunitat perquè les empreses es mantinguin a l'avantguarda, però també requereix un nou enfocament de gestió.

La formació de bons equips

La gestió de la innovació en les organitzacions generalment es duu a terme a través d'equips d'innovació, que generalment estan formats per gerents i empleats amb experiència en el domini específic (per exemple, desenvolupament de productes).

Els equips d'innovació són un component vital de qualsevol empresa. Aquests equips treballen junts per a aprofitar el coneixement col·lectiu de l'equip i crear productes que funcionin bé i que serveixin millor als clients. Els equips d'innovació han de gestionar-se correctament per a maximitzar la seva eficàcia.

Els directors d'equips d'innovació han de ser capaces de crear una cultura que fomenti la col·laboració, la creativitat i la productivitat. Han de proporcionar un mitjà perquè tots els membres de l'equip es comuniquin i treballin junts de manera efectiva. Donar als membres de l'equip l'oportunitat de compartir idees entre ells és important, ja que fomenta la innovació. Els gerents també han de monitorar el progrés dels seus equips i proporcionar retroalimentació segons sigui necessari.

Socis externs

Les associacions externes ofereixen un grau de flexibilitat que no està disponible dins de l'empresa. Els socis externs sovint poden proporcionar habilitats especialitzades que no estan disponibles internament, o poden usar-se per a ajudar al fet que l'empresa creixi en altres països.

Ser capaços d'adaptar-se al canvi

Les empreses que funcionen estan molt enfocades a voler fer els canvis necessaris en el moment adequat. No s'estancen. Aquest estancament és perillós per a una empresa, ja que pot implicar cap avanç en la tecnologia, cap evolució en el màrqueting i cap desenvolupament en el lideratge.

Per a mantenir-se competitiva, una empresa ha de poder seguir i explotar els ràpids canvis i girs que succeeixen en els mercats, a mesura que els nous desenvolupaments els redefineixen. Per exemple, una empresa ha d'estar al corrent de les últimes innovacions tecnològiques per a crear serveis que siguin atractius per als clients. També ha d'aprofitar les noves oportunitats quan sorgeixin.

En l'era del canvi constant, l'agilitat organitzacional no és suficient per a mantenir-se al dia. Una empresa ha de poder fer canvis quan sigui necessari, i això sovint significa canviar l'estructura de l'organització si es vol realitzar una gestió de la innovació adequada. Una empresa àgil no sols està equipada amb recursos que poden respondre ràpidament; també té un enfocament de gestió que permet una ràpida presa de decisions i reassignació de responsabilitats.

La gestió de la innovació és el procés d'aplicar la creativitat, el coneixement i la disciplina per a generar idees i solucions innovadores per a enfrontar nous desafiaments. Aquest procés es pot aplicar en qualsevol organització, amb l'objectiu de millorar la qualitat de productes o serveis o crear-ne nous.