Grau

Ciències Ambientals

Metodología Online

 

Data inici
10/2021
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any

Presentació

La gestió dels espais naturals requereix una aproximació interdisciplinar que tingui en compte, més enllà del respecte als ecosistemes, la seva interacció amb la societat i la seva integració en les polítiques públiques. Per això, necessita de professionals capaços d'interactuar amb especialistes per minimitzar l'impacte ambiental de la nostra activitat en l'entorn.

Aquest Grau Online en Ciències Ambientals et permetrà adquirir una base de coneixements científics per intervenir en el medi de la mà de la tecnologia ambiental.

 

Què fa a aquest Grau únic?

 • Prevenció dels danys a l'entorn que pugui causar la nostra activitat.

 • Aplicació de la tecnologia a la gestió ambiental i al control de la contaminació.

 • Intervenció sostenible en el medi ambient.

 • Coneixement dels aspectes científics, tècnics, socials, econòmics i jurídics de l'entorn.

 • Disseny i execució de programes d'educació i comunicació ambiental.

 • Responsabilitat social corporativa i arquitectura responsable.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

 

Pla d'Estudis

El Grau en Ciències Ambientals es desenvolupa al llarg de 3 cursos acadèmics. Totes les assignatures tenen una càrrega lectiva de 6 ECTS, excepte el Treball de Final de Grau que té una càrrega lectiva de 12 ECTS.

DimensionsECTS
Bases Científiques60
Tecnologia i Gestió Ambiental48
Medi Ambient i Societat60
Treball Final de Grau12
TOTAL180
Primer Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Matemàtiques (6 ECTS)

 • Bases físiques del medi ambient (6 ECTS)

 • Fonaments de Biologia i Zoologia (6 ECTS)

 • Bases químiques del medi ambient  6 ECTS)

 • Desenvolupament i sostenibilitat (6 ECTS)

 

Asignaturas Segon semestre:

 • Estadística aplicada (6 ECTS)

 • Hidrologia (6 ECTS)

 • Geologia (6 ECTS)

 • Sistemes d'informació geogràfica (6 ECTS)

 • Dret ambiental (6 ECTS)

Segon Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Modelització i simulació de sist. ambientals (6 ECTS)

 • Meteorologia i Climatologia (6 ECTS)

 • Ecologia (6 ECTS)

 • Microbiologia ambiental (6 ECTS)

 • Tecnologies per al control de la contaminació (6 ECTS)

 

Asignaturas Segon semestre:

 • Avaluació d'impacte ambiental (6 ECTS)

 • Energia sostenible (6 ECTS)

 • Edafologia (6 ECTS)

 • Planificació de  recursos i del territori (6 ECTS)

 • Economia i medi ambient (6 ECTS)

Tercer Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Gestió de riscos ambientals (6 ECTS)

 • Elaboració, gestió i avaluació de projectes (6 ECTS)

 • Rehabilitació i restauració ambiental (6 ECTS)

 • Cicle de vida i gestió de residus (6 ECTS)

 • Educació i comunicació ambiental (6 ECTS)

 

Asignaturas Segundo semestre:

 • Epidemiologia ambiental (6 ECTS)

 • Polítiques de desenvolupament sostenible (6 ECTS)

 • Transport i mobilitat sostenible (6 ECTS)

 • Treball Final de Grau (12 ECTS)

Titulació

Les persones que superin totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrán:

 • Títol de Bàtxelor en Ciències Ambientals expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.

 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.

 • Suplement Europeu del Títol, bilingüe (català i castellà), expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cada una de elles i al títol en el seu conjunt.

*El títol es troba en tràmit d'aprovació del pla d'estudis i la seva implantació està prevista inicialment per a l'any acadèmic 2021-22.

Perfil recomenat

Persones amb interès en les ciències ambientals, experimentals i socials, i el paper de les mateixes per a liderar la intervenció sostenible en el medi ambient i contribuir a cura de l'entorn des de tots els àmbits d'actuació.

 

Requisits d'accés

Aquest programa requereix estar en condicions per a accedir a estudis universitaris en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones amb:

 • Títol de batxillerat o diploma professional. 

 • Estudis universitaris finalitzats.

 • Estudis universitaris oficials no finalitzats que hagin superat almenys 30 ECTS.
   

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària, si estàs en possessió d'un diploma professional, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar en la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per a reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i te'l lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i assoliments individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 1. Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 2. Assessorament personal: anàlisi dels interessos del futur estudiant i la seva experiència professional.

 3. Lliura documentació d'accés: DNI/Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 4. Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 5. Admissió: comunicació de la resolució del comitè d'admissions, tant si és positiva com a negativa. 

 6. Reserva de plaça. 

 

Inversió del programa

Preu crèdit: 62,5 €
Preu per ECTS convalidat: 10 €

 

Condicions econòmiques:

 • Obertura de l'expedient acadèmic gratuïta.

 • Beca Compromís 10% de descompte.

 • Descompte per matriculació anticipada a consultar.

 

Formes de pagament:

 • Pagament al comptat: 10% descompte.

 • Pagament en 2 terminis: 5% descompte.

 • Finançament 12 quotes sense interessos.

Sortides profesionals

La protecció i la cura pel medi ambient es converteixen dia a dia en una prioritat que fa més necessària la presència de professionals i experts en múltiples àmbits tant de l'administració pública com del sector privat.  

Més concretament, el Grau en Ciències Ambientals et permetrà desenvolupar-te professionalment en els següents àmbits: 

 • Consultoria, auditoria i avaluació d'impacte ambiental.

 • Gestió ambiental.

 • Sistemes de gestió de qualitat ambiental en l'empresa.

 • Tecnologia ambiental industrial.

 • Gestió del medi natural.

 • Formació i educació ambiental.

Finalment, les ciències ambientals obren un ampli camí per a prosseguir la formació acadèmica, la recerca i la docència.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).