Bàtxelor

Administració d'Empreses*

Metodología Online

Data inici
10/2022
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any

Presentació 

La capacitat per a adaptar-se al canvi de les organitzacions s'ha convertit en una necessitat que requereix de professionals qualificats amb un alt domini de les bases de la gestió i organització empresarial, i amb capacitat i visió per a acompanyar a les organitzacions en el seu continu creixement.

Aquest Bàtxelor Online en Administració d'Empreses et permetrà adquirir una visió global de les principals àrees d'organització, a més d'un esperit innovador orientat a l'emprenedoria, la sostenibilitat i la innovació tecnològica.

 

Què fa a aquest Bàtxelor únic?

 • Emprenedoria i creació de nous negocis.

 • Elaboració de projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa.

 • Incorporació de la visió sostenible en diferents àrees de l'empresa.

 • Gestió de qualitat i innovació de processos i activitats.

 • Detecció d'oportunitats per al negoci.

 • Creativitat i innovació empresarial.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

 

*El títol es troba en tràmit d'aprovació del pla d'estudis i la seva implantació està prevista inicialment per a l'any acadèmic 2021-22.

Pla d'Estudis

El Bàtxelor en Administració d'Empreses es desenvolupa al llarg de 3 cursos acadèmics. Totes les assignatures tenen una càrrega lectiva de 6 ECTS, excepte el Treball de Final de Bàtxelor que té una càrrega lectiva de 12 ECTS.

DimensionsECTS
Ciències aplicades a la gestió36
Organització i gestió d'empreses84
Transformació i emprenedoria48
Treball Final de Bàtxelor12
TOTAL180
Primer Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Matemàtiques empresarials (6 ECTS)

 • Microeconomia (6 ECTS)

 • Introducció a l’anàlisis de dades (6 ECTS)

 • Estratègia i organització empresarial (6 ECTS)

 • Fonaments del màrqueting (6 ECTS)

 

Asignaturas Segon semestre:

 • Estadística (6 ECTS)

 • Macroeconomia (6 ECTS)

 • Comptabilitat financera (6 ECTS)

 • Comportament del consumidor (6 ECTS)

 • Economia i sostenibilitat (6 ECTS)

Segon Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Dret de l'empresa (6 ECTS)

 • Comunicació corporativa (6 ECTS)

 • Comptabilitat de costos (6 ECTS)

 • Investigació de mercats (6 ECTS)

 • Empresa digital i startups (6 ECTS)

 

Asignaturas Segon semestre:

 • Gestió de recursos humans (6 ECTS)

 • Gestió de la cadena de subministrament (6 ECTS)

 • Comptabilitat de gestió (6 ECTS)

 • Gestió comercial i vendes (6 ECTS)

 • Economia circular i logística inversa (6 ECTS)

Tercer Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Planificació financera (6 ECTS)

 • Gestió de projectes (6 ECTS)

 • Fiscalitat comparada (6 ECTS)

 • Creativitat i innovació empresarial (6 ECTS)

 • International business (6 ECTS)

 

Asignaturas Segundo semestre:

 • Business intelligence (6 ECTS)

 • Emprenedoria i gestió del canvi (6 ECTS)

 • Corporate green agenda (6 ECTS)

 • Treball Final de Bàtxelor (12 ECTS)

 

 

Titulació

Les persones que superin totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrán:

 • Títol de Bàtxelor en Administració d'Empreses expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.

 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.

 • Suplement Europeu al Títol, bilingüe (català i castellà), expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cada una de elles i al títol en el seu conjunt.

 

Perfil recomanat

Persones que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de la gestió empresarial, o fins i tot desenvolupar les seves pròpies iniciatives empresarials.

Són estudis especialment recomanats per a persones amb interès en els àmbits de gestió financera i comptabilitat, màrqueting i gestió comercial, gestió de projectes, internacionalització o innovació.

 

Requisits d'accés

Aquest programa requereix estar en condicions per a accedir a estudis universitaris en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones amb:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.

 • Diploma professional avançat.

 • Formació professional superior.

 • Estudis universitaris oficials finalitzats.

 • Prova d'accés per a majors de 25, 40, 45 anys.

 

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària, si estàs en possessió d'un diploma professional, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i t'ho lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i èxits individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 • Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 • Assessorament personal: anàlisi dels interessos del futur estudiant i la seva experiència professional.

 • Lliurament documentació d'accés: DNI / Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 • Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 • Admissió: comunicació de la resolució del comitè d'admissions, tant si és positiva com negativa.

 • Reserva de plaça.

 

Inversió del programa

Preu crèdit: 62,5 €
Preu per ECTS convalidat: 10 €

 

Condicions econòmiques:

 • Obertura de l'expedient acadèmic gratuïta.

 • Beca Compromís 10% de descompte.

 • Descompte per matriculació anticipada a consultar.

 

Formes de pagament:

 • Pagament al comptat: 10% descompte.

 • Pagament en 2 terminis: 5% descompte.

 • Finançament 12 quotes sense interessos.

Sortides professionals

Aquest Bàtxelor forma a professionals altament versàtils, capaços de coordinar, controlar, organitzar i planificar l'activitat d'organitzacions pròpies o de tercers. 

Els principals àmbits on els futurs i les futures professionals podran desenvolupar les competències adquirides són:

 

 • Empreses de diferents sectors en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, màrqueting, administració o comptabilitat.

 • Administració pública i organismes econòmics internacionals.

 • Empreses de consultoria, auditoria i assessoria, en qualsevol de les àrees funcionals de les empreses.

 • Emprenedoria de negocis propis.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).