Bàtxelor

Administració d'Empreses

Metodología Online

Data inici
10/2022
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any

Presentació 

La capacitat per a adaptar-se al canvi de les organitzacions s'ha convertit en una necessitat que requereix de professionals qualificats amb un alt domini de les bases de la gestió i organització empresarial, i amb capacitat i visió per a acompanyar a les organitzacions en el seu continu creixement.

Aquest Bàtxelor Online en Administració d'Empreses et permetrà adquirir una visió global de les principals àrees d'organització, a més d'un esperit innovador orientat a l'emprenedoria, la sostenibilitat i la innovació tecnològica.

 

Què fa a aquest bàtxelor únic?

 • Emprenedoria i creació de nous negocis.

 • Elaboració de projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa.

 • Incorporació de la visió sostenible en diferents àrees de l'empresa.

 • Gestió de qualitat i innovació de processos i activitats.

 • Detecció d'oportunitats per al negoci.

 • Creativitat i innovació empresarial.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

Pla d'estudis

El Bàtxelor Online en Administració d'Empreses es desenvolupa al llarg de 3 cursos acadèmics. Totes les assignatures tenen una càrrega lectiva de 6 ECTS, excepte el Treball de Final de Bàtxelor que té una càrrega lectiva de 12 ECTS.

DimensionsECTS
Ciències aplicades a la gestió36
Organització i gestió d'empreses84
Transformació i emprenedoria48
Treball Final de Bàtxelor12
TOTAL180
Primer Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Fonaments de la gestió (6 ECTS)

 • Matemàtiques empresarials (6 ECTS)

 • Introducció a l’anàlisis de dades (6 ECTS)

 • Estratègia i organització empresarial (6 ECTS)

 • Fonaments del màrqueting (6 ECTS)

 

Asignaturas Segon semestre:

 • Estadística (6 ECTS)

 • Matemàtiques financeres (6 ECTS)

 • Macroeconomia (6 ECTS)

 • Comptabilitat financera (6 ECTS)

 • Comportament del consumidor (6 ECTS)

Segon Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Microeconomia (6 ECTS)

 • Estadística II (6 ECTS)

 • Comptabilitat de costos (6 ECTS)

 • Comunicació corporativa (6 ECTS)

 • Economia i sostenibilitat (6 ECTS)

 

Asignaturas Segon semestre:

 • Dret de l’empresa (6 ECTS)

 • Gestió de recursos humans (6 ECTS)

 • Comptabilitat de gestió (6 ECTS)

 • Investigació de mercats (6 ECTS)

 • Empresa digital i startups (6 ECTS)

Tercer Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Planificació financera (6 ECTS)

 • Gestió de projectes (6 ECTS)

 • Fiscalitat comparada (6 ECTS)

 • Gestió de la cadena de subministrament (6 ECTS)

 • International business (6 ECTS)

 

Asignaturas Segundo semestre:

 • Emprenedoria i gestió del canvi (6 ECTS)

 • Gestió comercial i vendes (6 ECTS)

 • Business intelligence (3 ECTS)

 • Corporate Green Agenda (3 ECTS)
 • Treball Final de Bàtxelor (12 ECTS)

 

 

Titulació

Les persones que superin totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrán:

 • Títol de Bàtxelor en Administració d'Empreses expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.

 • Suplement Europeu al Diploma expedit per la Universitat Carlemany que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

Pla d'Estudis del Bàtxelor en Administració d'Empreses aprovat pel Decret 226/2022 del Govern d'Andorra.

Perfil recomanat

Persones que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de la gestió empresarial, o fins i tot desenvolupar les seves pròpies iniciatives empresarials.

Són estudis especialment recomanats per a persones amb interès en els àmbits de gestió financera i comptabilitat, màrqueting i gestió comercial, gestió de projectes, internacionalització o innovació.

 

Requisits d'accés

Aquest programa de formació universitària precisa del compliment de determinats requisits per a poder accedir a estudis universitaris en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones
que compleixin un dels següents requisits:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.

 • Diploma Professional Avançat 

 • Estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats.

 • Estudis universitaris oficials finalitzats.

 • Prova d'accés per a majors de 25, 40 o 45 anys.


Com estipula el Decret 17-6-2020 del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, les persones amb qualificacions estrangeres poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES  si compleixen amb els requisits d'accés als nivells similars de l'ensenyament superior que exigeixi el sistema educatiu del país on han cursat els estudis previs, sempre que no hi hagi diferències substancials.

Les persones amb qualificacions estrangeres de països amb els quals Andorra s'hagi obligat mitjançant un conveni o un acord poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES,  d'acord amb les disposicions establertes al conveni o en l'acord.

En tots els casos, les persones amb qualificacions d'accés a l'ensenyament superior estrangeres han de sol·licitar al ministeri encarregat de l'ensenyament superior la verificació del compliment dels requisits d'accés a un determinat nivell d'ensenyament superior andorrà, d'acord amb l'article 9 del Decret 17-6-2020.

 

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària, si estàs en possessió d'un Diploma Professional Avançat o d'estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i t'ho lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i èxits individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 • Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 • Assessorament personal: anàlisi dels interessos del futur estudiant i la seva experiència professional.

 • Lliurament documentació d'accés: DNI / Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 • Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 • Admissió: comunicació de la resolució del comitè d'admissions, tant si és positiva com negativa.

 • Reserva de plaça.

 

Inversió del programa

Preu crèdit: 62,5 €
Preu per ECTS convalidat: 10 €

 

Condicions econòmiques:

 • Obertura de l'expedient acadèmic gratuïta.

 • Descompte per matriculació anticipada a consultar.

 

Formes de pagament:

 • Pagament al comptat: 10% descompte.

 • Pagament en 2 terminis: 5% descompte.

 • Finançament 12 quotes sense interessos.

Sortides professionals

Estudiar administració d'empreses brinda la capacitat d'aprendre a coordinar, controlar, organitzar i planificar l'activitat d'organitzacions pròpies o de tercers. 

Els principals àmbits on els futurs i les futures professionals podran desenvolupar les competències adquirides són:

 

 • Empreses de diferents sectors en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, màrqueting, administració o comptabilitat.

 • Administració pública i organismes econòmics internacionals.

 • Empreses de consultoria, auditoria i assessoria, en qualsevol de les àrees funcionals de les empreses.

 • Emprenedoria de negocis propis.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).

Podrà posar-se en contacte amb la nostra Delegada de Protecció de Dades mitjançant escrit dirigit a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, At.: Delegada de Protecció de Dades, Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra o a través de l’adreça dpd@universitatcarlemany.com.