Com a societat, ens enfrontem a reptes complexos, multifacètics i que requereixen accions urgents. No sabem com serà el món el 2050, però sí que sabem que necessitarem professionals brillants que puguin abordar aquests problemes de noves maneres. És per això que la Universitat Carlemany neix amb l'afany de contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el desenvolupament sostenible. El nostre objectiu és contribuir juntament amb d'estats, organitzacions i individus en la consecució d'un desenvolupament capaç de satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per a satisfer les seves pròpies necessitats. D'aquesta manera l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible constitueix un dels eixos centrals en la missió i el compromís de la Universitat Carlemany, tant en l'àmbit de la gestió com en el de la recerca i la docència.

Som una universitat online internacional i oferim una formació interdisciplinària que permet el nostre alumnat comprendre i actuar des de diferents angles, i afrontar els reptes de la societat, des de la digitalització fins a la sostenibilitat mediambiental tant en organitzacions privades com en organismes públics.

Creiem en la formació inicial i permanent de professionals i investigadors com a factor de canvi i millora permanent. Tant com a millora personal i professional, com a millora de les nostres organitzacions i finalment com a millora de l'entorn.

El Desenvolupament Sostenible reclama necessàriament una aproximació interdisciplinària que permeti considerar les implicacions socials, econòmiques i ambientals de les nostres decisions i accions de desenvolupament. És per això que enfoquem l'aprenentatge a l’entorn de problemes en comptes d'àrees de disciplina. La ciència i la tecnologia com a bases del desenvolupament, el disseny com a procés per a la cerca de solucions sostenibles a necessitats de desenvolupament, la gestió empresarial que asseguri la viabilitat dels projectes o la comunicació com a eina d'acció social, marquen les principals línies d'acció d'aquesta visió interdisciplinària.

Finalment, sigui quin sigui l'àmbit d'estudi, fem especial atenció a les competències necessàries com a persones i a les habilitats professionals en un entorn cada dia més canviant i amb reptes més complexos: com són el compromís, la creativitat, la capacitat de presa de decisions, d'adaptació al canvi, i d'emprenedoria.

Tot això, a partir d'un professorat internacional i expert, que participa tant en projectes de recerca com en l'aplicació professional del coneixement i en projectes d'innovació.

La nostra oferta docent consta de bàtxelors  de 3 anys, bàtxelors  d'especialització d'1 any i màsters de 2 anys; totes les titulacions estan adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), també conegut com a Pla Bolonya, per la qual cosa gaudeixen de validesa i reconeixement en tots els estats en formen part.

 

“Estem construint una universitat que prepara l'alumnat per abordar els problemes més importants i complexos del món”.

Director General Universitat Carlemany

 

La Universitat Carlemany forma part de Planeta Formación y Universidades

La Universitat Carlemany forma part de Planeta Formación y Universidades, la xarxa internacional d'educació superior de Grupo Planeta. Compta amb vint-i-dues institucions educatives a Espanya, Andorra, França, Itàlia, Nord d'Àfrica, els Estats Units i Colòmbia. Cada any més de 100.000 estudiants procedents de 114 nacionalitats diferents, es formen a través de les seves escoles de negocis, universitats, escoles superiors especialitzades i centres de formació professional.