Grau Online

Ciències Ambientals

Data inici
10/2021
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any

Presentació

La gestió dels espais naturals requereix una aproximació interdisciplinar que tingui en compte, més enllà de el respecte als ecosistemes, la seva interacció amb la societat i la seva integració en les polítiques públiques. Per això, necessita de professionals capaços d'interactuar amb especialistes per minimitzar l'impacte ambiental de la nostra activitat en l'entorn.

Aquest Grau Online en Ciències Ambientals et permetrà adquirir una base de coneixements científics per intervenir en el medi de la mà de la tecnologia ambiental.

 

Què fa a aquest Grau únic?

 • Prevenció dels danys a l'entorn que pugui causar la nostra activitat.

 • Aplicació de la tecnologia a la gestió ambiental i a el control de la contaminació.

 • Intervenció sostenible en el medi ambient.

 • Coneixement dels aspectes científics, tècnics, socials, econòmics i jurídics de l'entorn.

 • Disseny i execució de programes d'educació i comunicació ambiental.

 • Responsabilitat social corporativa i arquitectura responsable.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: al Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

Pla d'Estudis

El Grau en Ciències Ambientals es desenvolupa al llarg de tres cursos acadèmics, organitzats en 3 àmbits de coneixement que ajuden a estructurar el contingut de el programa.

DimensionsECTS
Bases Científiques60
Tecnologia i Gestió Ambiental48
Medi Ambient i Societat60
Treball Final de Grau12
TOTAL180
Primer Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Matemàtiques (6 ECTS) 
 • Bases físiques del medi ambient (6 ECTS)

 • Fonaments de biologia i zoologia (6 ECTS)

 • Bases químiques del medi ambient (6 ECTS)

 • Desenvolupament i sostenibilitat (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Estadística aplicada (6 ECTS)

 • Hidrologia (6 ECTS)

 • Geologia (6 ECTS)

 • Sistemes d'Informació geogràfica (6 ECTS)

 • Dret ambiental (6 ECTS)

Segon Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Modelització i simulació de sistemes ambientals (6 ECTS)

 • Meteorologia i climatologia (6 ECTS)

 • Ecologia (6 ECTS)

 • Microbiologia ambiental (6 ECTS)

 • Tecnologies per al control de la contaminació (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Avaluació d'impacte ambiental (6 ECTS)
 • Energia sostenible (6 ECTS)

 • Edafologia (6 ECTS)

 • Planificació de recursos i de el territori (6 ECTS)

 • Economia i medi ambient (6 ECTS)

Tercer Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Gestió de riscos ambientals (6 ECTS)

 • Elaboració, gestió i avaluació de Projectes (6 ECTS)

 • Rehabilitació i restauració ambiental (6 ECTS)

 • Cicle de vida i gestió de residus (6 ECTS)

 • Educació i comunicació ambiental (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Epidemiologia ambiental (6 ECTS)

 • Polítiques de desenvolupament sostenible (6 ECTS)

 • Transport i mobilitat sotenible (6 ECTS)
 • Treball Final de Grau (12 ECTS)

Perfil recomanat

Persones amb interès en les ciències ambientals, experimentals i socials, i el paper de les mateixes per liderar la intervenció sostenible en el medi ambient i contribuir a la cura de l'entorn des de tots els àmbits d'actuació.

 

Requisits d'accés

Aquest programa requereix estar en condicions per a accedir a estudis universitaris en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones amb:

 • Títol de batxillerat o diploma professional.

 • Estudis universitaris finalitzats.

 • Estudis universitaris oficials no finalitzats que hagin superat al menys 30 ECTS.

 

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària, si estàs en possessió d'un diploma professional, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i t'ho lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i èxits individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 • Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 • Assessorament personal: anàlisi dels interessos de el futur estudiant i la seva experiència professional.

 • Lliurament documentació d'accés: DNI / Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 • Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 • Admissió: comunicació de la resolució de l'comitè d'admissions, tant si és positiva com negativa.

 • Reserva de plaça.

 

Inversió del programa

Preu crèdit: 62,5 €
Preu per ECTS convalidada: 10 €

 

Condicions econòmiques fins el 28 de febrer de 2021:

 • Obertura de l'expedient acadèmic gratuïta.

 • Beca Compromís 10% de descompte.

 • Descompte per matriculació anticipada a consultar.

 

Formas de pagament:

 • Pagament al comptat: 10% descompte.

 • Pagament en 2 terminis: 5% descompte.

 • Finançament 12 quotes sense interessos.

Sortides professionals

La protecció i la cura pel medi ambient es converteixen dia a dia en una prioritat que fa més necessària la presència de professionals i experts en múltiples àmbits tant de l'administració pública com de el sector privat.

Més concretament, el Grau en Ciències Ambientals et permetrà desenvolupar-te professionalment en els següents àmbits:

 • Consultoria, auditoria i avaluació d'impacte ambiental

 • Gestió ambiental

 • Sistemes de gestió de qualitat ambiental a l'empresa

 • Tecnologia ambiental industrial

 • Gestió del medi natural

 • Formació i educació ambiental

 • Finalment, les ciències ambientals obren un ampli camí per continuar la formació acadèmica, la recerca i la docència.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - l’Avinguda Tarragona, 51, Edifici Alfi, planta 2ª, Andorra la Vella- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).