Bàtxelor

Data Science*

Metodología Online

Data inici
10/2022
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any

Presentació 

La Data Science integra una sèrie de coneixements bàsics per fer competitives i sostenibles les activitats industrials de béns i serveis, tant d'organitzacions públiques com privades. Promou la millora i innovació de processos i gestió tecnològica, així com de models organitzatius que són necessaris per a la presa de decisions estratègiques.

Aquest Bàtxelor Online en Data Science et permetrà gestionar, processar i analitzar grans quantitats de dades, aplicant eines i tecnologies per tractar-los de forma eficient.

 

Què fa a aquest Bàtxelor únic?

 • Maneig de bases de dades per aconseguir un alt acompliment en l'àrea de negocis.

 • Presa de decisions estratègiques per a qualsevol tipus d'empresa o organització.

 • Aplicació de la Data Science a les estratègies de transformació digital.

 • Tecnologia: Hadoop Map Redueix, Apache Spark o Apache Linux per al processament de la informació.

 • Anàlisi de grans volums de dades, per a transformar-los en informació valuosa.

 • Extracció de conclusions que repercuteixin de manera positiva en el negoci.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

 

*El títol es troba en tràmit d'aprovació del pla d'estudis i la seva implantació està prevista inicialment per a l'any acadèmic 2021-22.

 

Pla d'Estudis

El Bàtxelor en Data Science es desenvolupa al llarg de 3 cursos acadèmics. Totes les assignatures tenen una càrrega lectiva de 6 ECTS, excepte el Treball de Final de Bàtxelor que té una càrrega lectiva de 12 ECTS.

DimensionsECTS
Data Science i Machine Learning28
Eines informàtiques28
Anàlisis Matemàtic28
Anàlisis Estadístic28
Aplicacions del Data Science28
Data Science en las Organitzacions28
Treball Final de Bàtxelor 12
TOTAL180
Primer Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Ciència de dades i sostenibilitat (6 ECTS)

 • Matemàtiques per a la ciència de dades (6 ECTS)

 • Introducció a l’estadística (6 ECTS)

 • Elements per a la programació. Infraestructura de xarxa informàtica (6 ECTS)

 • Principis de comptabilitat i microeconomia (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Àlgebra lineal (6 ECTS)

 • Ampliació d’estadística per a la ciència de dades (6 ECTS)

 • Bases de dades (6 ECTS)

 • Eines informàtiques per la ciència de dades I: Python (6 ECTS)

 • Macroeconomia i competitivitat (6 ECTS)

Segon Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Models i sèries de temps (6 ECTS)

 • Visualització de dades (6 ECTS)

 • Eines informàtiques per a Data Science II. Python avançat. Aprofundiment en la programació d'objectes (6 ECTS)

 • Algorismes i estructura de dades (6 ECTS)

 • Business Intelligence (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Mineria de dades (6 ECTS)

 • Introducció al Big Data (6 ECTS)

 • Aprenentatge automàtic (6 ECTS)

 • Data Science en administració i negocis (6 ECTS)

 • Optativa I (6 ECTS)

Tercer Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Data protection and security (6 ECTS)

 • Data Science en cadenes de subministrament (6 ECTS)

 • Data Science aplicada a aspectes socials, ambientals i saludables (6 ECTS)

 • Data Science per automatizació i la robòtica (6 ECTS)

 • Optativa II (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Ètica i normativa (6 ECTS)

 • Màrqueting digital (6 ECTS)

 • Optativa III (6 ECTS)

 • Treball Final de Bàtxelor (12 ECTS)

Titulació

Les persones que superin totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrán:

 • Títol de Bàtxelor en Data Science expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra.

 • Suplement Europeu al Diploma expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cada una de elles i al títol en el seu conjunt.

 

Perfil recomanat

Persones amb interès en els aspectes relacionats amb el maneig i processament de la informació, i la contribució de les dades a la presa de decisions estratègiques per a qualsevol empresa o organització.

 

Requisits d'accés

Aquest programa requereix estar en condicions per a accedir a estudis universitaris en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones amb:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.

 • Diploma professional avançat.

 • Formació professional superior.

 • Estudis universitaris oficials finalitzats.

 • Prova d'accés per a majors de 25, 40 o 45 anys.

 

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària, si estàs en possessió d'un diploma professional, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i t'ho lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i èxits individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 • Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 • Assessorament personal: anàlisi dels interessos del futur estudiant i la seva experiència professional.

 • Lliurament documentació d'accés: DNI / Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 • Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 • Admissió: comunicació de la resolució del comitè d'admissions, tant si és positiva com negativa.

 • Reserva de plaça.

 

Inversió del programa

Preu crèdit: 62,5 €
Preu per ECTS convalidat: 10 €

 

Condicions econòmiques:

 • Obertura de l'expedient acadèmic gratuïta.

 • Beca Compromís 10% de descompte.

 • Descompte per matriculació anticipada a consultar.

 

Formes de pagament:

 • Pagament al comptat: 10% descompte.

 • Pagament en 2 terminis: 5% descompte.

 • Finançament 12 quotes sense interessos.

Sortides professionals

El Bàtxelor en Data Science et permetrà desenvolupar les teves activitats professionals en diversos sectors, tant en l'àmbit privat com públic. També podràs realitzar activitats de docència i investigació.

De manera específica, com a professional en Data Science podràs exercir la teva activitat laboral com:

 • Business Analyst: Analista de negocis i encarregat de gestionar la relació entre l'empresa i els departaments de Tecnologies de la Informació, mitjançant l'analítica de dades per avaluar els processos de negoci.

 • Data Analyst: Relacionat amb la Business Intelligence. Responsable de desenvolupar informes i dissenyar, localitzar, realitzar seguiment i analitzar indicadors claus per al negoci, a més de realitzar visualitzacions de dades i gestionar eines d'intel·ligència de negoci

 • Big Data Consultant: Consultor en Big Data que assessora les empreses o organitzacions sobre estratègies digitals basades en l'ús del Big Data.

 • Data Scientist: responsable de construir models, utilitzant per a això coneixements d'estadística, matemàtica i l'aprenentatge automàtic, habitualment desenvolupa aquests models.

 • Chief Data Officer (CDO): ​​Responsable de l'estratègia Big Data en una empresa o organització. Entre els seus rols es troba la responsabilitat d'estendre i estimular la cultura basada en dades.

 • Big Data Engineer: Responsable del desenvolupament, implementació, manteniment, proves i avaluació de les solucions Big Data dins d'una empresa o organització. Són els encarregats del desenvolupament d'aquestes aplicacions.

 • Big Data Architect: Encarregat del disseny i la implementació de l'arquitectura de software en projectes Big Data.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).