Bàtxelor d’especialització

Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents

Metodología Online

Data inici
11/2020
Convocatòria tancada
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
1 any (60 ECTS)
Preu: 
5.250€
Presentació

El Bàtxelor d'especialització Online en Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents forma a professionals en el l’ús de mètodes i instruments d'anàlisi, planificació i gestió territorial, mitjançant l'exploració de eines que ofereixen les noves tecnologies i la revolució digital aplicant els principis de les ciutats sostenibles, iniclusives i resilients.

Objectius del programa

Desenvoluparàs competències per a l'anàlisi de l'espai urbà i de les seves potencialitats de transformació i desenvolupament. Aprendràs a utilitzar instruments de planificació i gestió territorial, aplicant els resultats de l'anàlisi de l'entorn i la capacitat de prospecció a la proposta de presa de decisions estratègiques per a la planificació territorial. Entre d’altres habilitats i competències aprendràs a:

 • Interpretar les estructures i dinàmiques socials i territorials.
 • Redactar informes per a plans territorials, sectorials, urbanístics, estratègics, etc.
 • Analitzar i avaluar les necessitats i possibilitats de transformació d'una ciutat.
 • Valorar condicionants i conseqüències socials, mediambientals, polítiques i econòmiques dels processos de transformació territorial.
 • Realitzar estudis prospectius que avalin i facilitin la presa de decisions en la planificació urbana.
 • Dissenyar plans i accions destinades al desenvolupament local.
 • Aplicar metodologies diverses i noves tecnologies en processos de presa de decisions.
 • Obtenir dades a través de l’ús  de fonts d'informació i eines d'anàlisi espacial, per a la gestió de ciutats en la revolució digital.
 • Comprendre la rellevància de la comunicació en els processos de transformació i desenvolupament de ciutats.
Pla d'estudis

El Bàtxelor d'Especialització Online en Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents es desenvolupa al llarg d'un any i el seu pla d'estudis es compon de deu assignatures obligatòries i un projecte final d'aplicació en la planificació estratègica de ciutats.

AssignaturesECTS
Bases de la planificació urbana5
Polítiques i estratègies de desenvolupament territorial5
Ciutats intel·ligents: estratègies d'innovació en la gestió urbana5
Ciutats inclusives: governança, xarxes i participació5
Ciutats sostenibles: l'espai urbà com a ecosistema5
Ciutats resilients: gestió del risc i adaptació al canvi climàtic5
Mètodes d'anàlisis i prospecció territorial5
Models de gestió local5
Tecnologies de la Informació Geogràfica per a la gestió urbana5
Polítiques urbanes i dret a la ciutat5
Projecte final10
TOTAL60
Titulació

L'estudiant que superi totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrà:

 • Títol de Bàtxelor d’especialització en Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.

 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.

 • Suplement Europeu del Títol, bilingüe (català i castellà), expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

 

*Titulació en procés d'aprovació.

Accés

Aquest és un programa de formació universitària que requereix complir unes condicions per a accedir a uns estudis universitaris en el context dels països de la Unió Europea, així com el nivell equivalent a aquest accés, oficial i demostrable, en altres territoris. Concretament, tindran accés al programa de Bàtxelor:

Els alumnes nacionals podran accedir a través d'alguna de les següents vies:

 • Titulació de bàtxelor obtinguda a Andorra.
 • Ttitulaciones de grau o bàtxelor estranger que hagin obtingut l'accés a l'ensenyament superior per part del Govern d'Andorra.

Els alumnes amb estudis internacionals podran accedir a estudis de màster a través d'alguna de les següents vies:

 • Titulació oficial de bàtxelor.
 • Ttitulació oficial de màster o programa de doctorat.
A qui es dirigeix

El programa es dirigeix a professionals de diferents àrees de coneixement que comptin amb un primer cicle d'estudis universitaris, des de l'àmbit de la Geografia o Enginyeria Geogràfica fins a altres disciplines relacionades amb l'estudi i el coneixement del territori i dels processos que condicionen els seus usos i la seva transformació.

Pel seu caràcter interdisciplinari, està orientat a un ampli ventall de perfils professionals. Les titulacions universitàries (Bàtxelor  o Grau) que es consideren més afins són: d'una banda, formacions que se centren en l'estudi del medi físic o urbà, de caràcter més o menys tècnic, com a Arquitectura, Ciències Ambientals, Enginyeria Cadastral, Topografia, CartografiaSIG, etc. D'altra banda, també es consideren afins formacions universitàries de l'àmbit de les ciències socials pròximes a la geografia humana que hagin tingut una orientació cap a l'estudi de les transformacions socials i urbanes, com a Economia, Dret urbanístic o ambiental, Sociologia, Antropologia, etc.

Així mateix, resulta adequat per a aquells professionals d'altres àmbits que, a més de posseir estudis universitaris de qualsevol altra àrea, es desenvolupen professionalment en activitats relacionades la planificació i la gestió territorial, tant a nivell d'administracions públiques com en el sector privat. Així, el Bàtxelor d'Especialització pot ser d'especial interès per a professionals que treballin en l'àmbit del desenvolupament sostenible, i que requereixin coneixements sobre les possibilitats de transformació de les ciutats a partir de criteris de planificació i gestió territorial, així com de la introducció de noves tecnologies en aquests processos (agents de desenvolupament local, planificadors i gestors del territori, planificadors urbans, membre d'equips interdisciplinaris que elaborin projectes de desenvolupament urbà sostenible, etc.).

Sortides professionals

El Bàtxelor d'Especialització Online en Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents és un programa interdisciplinari que abasta diverses sortides professionals relacionades amb l'anàlisi, la planificació i la gestió de les ciutats, ja sigui en el sector públic com en el privat, així com en institucions d'educació i recerca. Més concretament, els estudiants que obtinguin aquesta titulació podran ocupar llocs de treball relacionats amb:

 • Desenvolupament de tasques tècniques de planificació i gestió, en l'administració pública, en departaments que implementen polítiques urbanes i de desenvolupament territorial. 
 • Desenvolupament de tasques tècniques de planificació i gestió en organismes específics de gestió territorial.
 • Activitat professional en consultoria relacionada amb la planificació i gestió urbana.
 • Desenvolupament de tasques relacionades amb l'anàlisi i diagnosi territorial.
 • Activitat professional en iniciatives empresarials locals de turisme sostenible.
 • Activitat professional en iniciatives empresarials locals de mobilitat sostenible.
 • Docència i recerca en centres de formació secundària o superior en els àmbits de la titulació.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).