Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Sostenibilitat en les empreses

Universitat CarlemanyOrganitzacions i empresa
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Sostenibilitat en les empreses
Quan parlem de sostenibilitat empresarial ens referim a un concepte l'objectiu del qual és la consecució de l'equilibri entre els aspectes socials, econòmics i ambientals dins d'una empresa.

 Perquè aquest equilibri es produeixi, és fonamental que tant el creixement a nivell econòmic i la manera d'usar els recursos de les mateixes sigui una cosa anivellada.

No és possible concebre una ciutat intel·ligent sense que sigui sostenible, i la sostenibilitat empresarial és un element imprescindible. La raó? El teixit empresarial d'una ciutat és bàsic per al benestar dels seus ciutadans.

Què és la sostenibilitat empresarial? Què cal saber d'ella?

A més de l'esmentat anteriorment, un aspecte elemental de la sostenibilitat empresarial és que fa molt millors les condicions socials i econòmiques de les persones que treballen en o amb una empresa.

Es pot afirmar que l'empresa és sostenible en el moment en el qual, tant a curt i llarg termini, genera un valor en l'econòmic, en l'àmbit social i en el mediambiental.

L'objectiu d'una estratègia empresarial sostenible és aconseguir un impacte positiu en qualsevol d'aquestes àrees. Quan les empreses no assumeixen la responsabilitat, pot succeir el contrari, la qual cosa porta a problemes com la degradació ambiental, la desigualtat i la injustícia social. No obstant això, quan s'implanta aquest tipus d'estratègies, l'empresa està fomentant un major benestar de tots.

Llavors, per què la sostenibilitat empresarial és important?

Anant molt més allà d'ajudar a frenar els desafiaments globals davant els quals ens trobem, la sostenibilitat pot impulsar l'èxit de l'empresa. Actualment, s'utilitzen mètriques mediambientals, socials i de govern (ESG) per a analitzar l'impacte ètic i les pràctiques de sostenibilitat d'una organització. Els inversors analitzen factors com la petjada de carboni d'una empresa, l'ús de l'aigua, els esforços de desenvolupament comunitari i la diversitat de la junta.

Segons un estudi de McKinsey, les formes en les quals els treballadors se senten més motivats quant a abraçar la sostenibilitat empresarial són els següents:

 • Crear estratègies alineades amb els objectius de l'empresa.
 • Comptar amb missions i valors dins de l'organització.
 • Mantenir, crear o millorar la reputació de la marca.
 • Ser capaços de complir amb el que espera el client.
 • Generar noves oportunitats per a créixer.

"Fer el bé" pot tenir un impacte directe en la capacitat d'una empresa. A continuació, deixem algunes pautes per a alinear l'estratègia amb la missió i crear valor que es pugui compartir.

Com crear una estratègia sostenible dins de l'empresa?

Hi ha diverses maneres de transformar el propòsit d'una organització en una cosa palpable.

Avaluar el problema i definir objectius

El primer pas per a impulsar el canvi és avaluar què significa la sostenibilitat empresarial per a l'equip, empresa, indústria i client. Cal pensar els grans problemes que cadascun d'aquests grups considera prioritaris.

Durant aquest procés és bona idea fer autoexamen i plantejar-se algunes qüestions:

 • Quantes deixalles genera l'empresa?
 • Hi ha una cultura empresarial?
 • És atractiva la política de contractació?
 • Hi ha un producte o servei orientat a ajudar a satisfer una necessitat?
 • Quin impacte té la nostra empresa en la comunitat?

La resposta a aquestes preguntes ajudarà a establir els objectius de sostenibilitat empresarial.

La missió de l'empresa

Una vegada es tinguin definits els objectius específics, és el moment per a definir la missió de l'empresa. Aquesta és molt important per a convertir-se en una empresa sostenible.

Cal pensar que una missió eficaç i efectiva descriu quin és l'enfocament de l'empresa en fer les coses. Ha de reflectir correctament els valors i el propòsit.

És bo pensar en com canviarà la missió amb el creixement de l'empresa. Aquesta ha d'ajudar a evolucionar a la marca.

Crear l'estratègia de sostenibilitat empresarial

Amb una missió sòlida, l'organització podrà alinear-se amb una estratègia sostenible.

En dissenyar-la, és important assegurar-se que l'empresa continuï sent rendible. Aquesta és la prioritat número u; no pot ajudar a una causa si no es pot seguir en el negoci. I els esforços per aconseguir la sostenibilitat poden ajudar una empresa a ser més rendible. 

Un exemple: una empresa pot estalviar molts diners i recursos si, en comptes de deixar la calefacció posada i la llum encesa quan l'últim treballador marxa, aquest l'apaga tot.

Una cosa interessant a tenir en compte és que els consumidors estan disposats a pagar una mica més per un producte sostenible. Això és el que afirma un estudi de Unilever, que mostra que un 33% d'usuaris compren marques compromeses social o ambientalment.

Hi ha moltes estratègies que es poden utilitzar per a crear una estratègia de sostenibilitat empresarial.

Els resultats de tot aquest esforç

Una cosa és parlar d'una nova motivació per a fer el bé, però una altra és adoptar una postura pública, comprometre resultats quantificables i realment aconseguir-los. Amb una missió i estratègia consolidades, una empresa disposa de les eines necessàries per a avançar cap a l'assoliment dels seus objectius.

Mentre implementa la seva estratègia, l'empresa ha de revisar el seu procés periòdicament per a assegurar-se que els objectius, missió i progrés romanguin alineats.

És important preguntar-se si hi ha àrees en les quals la missió pugui tenir un gran impacte de manera ràpida. Alinear les missions pot ajudar a impulsar el progrés ràpidament. I associar-se amb una empresa adequada pot millorar la credibilitat.

Transparència

És una condició prèvia per a avaluar i millorar les pràctiques de sostenibilitat. La transparència es basa en la idea que un entorn obert en l'empresa i amb la comunitat millorarà el rendiment. L'única forma en què les empreses poden aconseguir la transparència és a través de comunicacions obertes amb totes les parts interessades clau, basades en alts nivells de divulgació d'informació, claredat i precisió, així com també una obertura per a reconèixer falles i millorar les pràctiques.